La cova de Fontrabiouse és una cova viva (continua en formació). Us oferirà cares diverses segons les estacions de l’any.
En els períodes de pluja més intensa, l’ambient més humit no perjudicarà la visita. No obstant això, durant la temporada d’estiu de juliol i agost, la cova presenta les seves mil i una facetes, la caiguda de l’escorrentia dona pas a l’espurna natural dels cristalls de calcita.