L’edifici de recepció és accessible per a tothom.
No obstant això, l’accés a la cova per a persones amb discapacitat motriu no es pot assolir perquè els condicionaments interiors han de respectar el entorn natural de la cova de Fontrabiouse.